2-րդ ստուգում

«Մխիթար Սեբաստացի»  կրթահամալիր

Մայրենի լեզու, 5-րդ դասարան,  երկրորդ  ստուգում

սովորողիանուն, ազգանունը

  1. Տեքստը կարդա և լրացրու բաց թողնված տառերը, կրկնակի բաղաձայնները և երկհնչյունները:

 Կարլուխան

  Կարլուխան փո.րիկ ագռավ է: Ապ.ում է բակում: Այստեղ ինչ նա ինչ ուզում  անում է: Իսկ ամենից շատ ուզում է թաքցնել: Թաք.նում է` ինչ կտուցն է ընկնում: Կեղև լինի` կեղ.ը կթաքցնի, երշիկի կլեպ` կլեպը, քարի կտոր` քարի կտորը: Թաքցնում է հետև..լ կերպ: Քայլում ու չորս բոլորն է նայում և հենց որ մեկուսի մի տեղ նկատեց, քիթն անմի.ապես խո.ում է այնտեղ: Թաքցնում է ու խոտով ծածկում: Շր.վում է. ոչ ոք չտեսա՞վ, և շարունակում է քայլել: Գուցե էլի ինչ-որ թաքցնելու բան գտնի:

Մի անգամ կոճակ էր թաքցրել: Խ.կել էր ամենախիտ խոտերի մեջ: Այ.տեղ աճում էին երիցուկներ, զանգակներ, տարբեր հասկեր ու ավելներ: Սկսեց կոճակը խոտով ծածկել: Թեքեց հասկը, բայց այն նորից ու..վեց: Ավելը թեքեց, դա ևս ուղղվեց: Երիցուկը պա.կեցրեց, երիցուկը .ս բար.րացավ: Ջանաց-ջանաց, թաքցրեց-թաքցրեց, բայց կոճակը բաց մնաց: Ահա, բոլորի ա.քի առա. Է: Առա.ին իսկ կաչաղակը կգողանա:

Կարլուխան կոր.րեց գլուխը: Զարմանքից ն..նիսկ կռկռաց: Վեր.րեց կոճակն ու գնաց ուրիշ տեղ թաքցնելու:

Մտ.րեց խոտերի մե., թեքեց մի հասկ, բայց այն ուղղվեց: Զան.ակն ի.եցրեց, բայց դա էլ բարձրացավ:

Իսկ մոտակա թփուտներում ար.են աղմկում են կաչաղակները, ինչպես լուցկու հատիկները` տուփի մե.: Ուր որ է կտեսնեն կոճակը: Կարլուխան արա. մտցրեց այն աղ..սի տակ: Վազեց տաշեղ բերեց, ան.քը փակեց: Մամուռ պոկոտեց, լցրեց բոլոր ճե.քերը: Կո.քից քար հանեց: Եվ ապահովության համար ինքն էլ նստեց աղյուսի վրա:

Իսկ անպատկառ կաչաղակները միևն..ն է, կչկչում են: Հավանաբար ինչ-որ բան են մտմտում:

Կարլուխան բարկանում է: Երիցուկ քաղեց, թաթով սե.մեց, կտուցով թերթիկներն է փետրում` այս ու այն կողմ թ.ցնելով: Կողքից ինձ թվում է, թե նա երիցուկով գուշակություն է անում. կգողանան-չեն գողանա, կգողանան-չեն գողանա:

Այնուամեն..նիվ կաչաղակները գողացան Կարլուխայի կոճակը:

2. Թվարկիր դեպքերի հաջորդականությունը:

Օրինակ` Կարլուխան ապրում էր բակում:

Նա սիրում էր ամեն ինչ թաքցնել:

3. Բնութագրիր Կարլուխային:

4. Տեղեկություններ, ավանդություններ գրիր ագռավի մասին:

5. Գրիր ասացվածքներ ագռավի մասին:

6. Հորինիր բանաստեղծություն ագռավի մասին /հնգյակ, աքրոստիկոս/:

Օգնություն`

ԱԳՌԱՎԸ ՀԱՅՈՑ ԱՎԱՆԴԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ