Ստուգում

 Մեդիաստուգում

Մարտի 1, 2013

«Մխիթար Սեբաստացի»  կրթահամալիր

Մայրենի լեզու, 6-րդ դասարան

 սովորողի անունազգանունը

 

1.Հետևյալ բաղադրիչներից բառեր կազմիր:  /1մ./

Երկիր և գունդ

Միրգ և վաճառող

Գիր և տախտակ

Կոշիկ և կարել

Օդ և նավ

Երկինք և կամար

Ուղիղ և գրություն

Խոտ և բույս

Լուր և բերել

Տիեզերք և նավ

2.Բառեր կազմիր հետևյալ արմատներով և վերջածանցներով: /1մ./

Օր-

Հոգի-

Գիր-

Լույս-

Սխալ-

3.Տրված բառերից կազմիր գործողություն ցույց տվող բառեր: /1մ./

Կապույտ-

Վստահ-

Ժպիտ-

Կառույց-

4.Ժխտական նախածանցներով բառեր կազմիր: /2մ./

 

Նա, ով          արդար չէ-                                         հաճելի չէ-

կարգապահ չէ-                                օգտակար չէ-

Այն, ինչ      շատ բան չի տեսել-                         աղի չէ-

կամեցող չէ-                                     համ չունի-

բախտավոր չէ-                                  լավությունը մոռանում է-

5.Առաջին շարքի բառերով և երկրորդ շարքի համապատասխան ածանցներով 6 բառ կազմիր: /2մ./

մայր                      -եղ

գույն                      -ուտ

Ճահիճ                  -արան

նվագ                    -ե

քար                      -անք

տեղ                      -ական

6.Կազմիր բարդ բառեր՝ տրված արմատները գործածելով իբրև վերջին բաղադրիչ: /1մ./

կին-

մայր-

քույր-

գիր-

հարկ-

ձի-

երկու-

ծաղիկ-

աշխարհ-

նավ-

7.Տրված նախադասություններն ավելացրու տեքստին: Դուրս գրիր գոյականները՝ նշելով տեսակը, թիվը, հոլովը և առումը: /3մ./

Հունական դիցաբանության մեջ մի հետաքրքիր պատմություն կա: Այդ կաթն անմահություն էր տալիս: Երբ Զևսը տապալում է հորը՝ Քրոնոսին, Ալմաթեա այծը չի մոռացվում: Այսօր «Առատության եղջյուր »   /կամ «Առատության  աղբյուր» / արտահայտությունը օգտագործում են որևէ

երևույթի, անձի օգտակար, երջանկաբեր լինելը բնորոշելիս:

Հավերժահարսերը մանուկ Զևսին սնում էին Ալմաթեա աստվածային այծի կաթով: Հետագայում էլ բարօրության աստվածուհի Տիքեն էր մարդկանց նվերներ շռայլում այդ նույն այծի եղջյուրից:  <<Առատության եղջյուր>> արտահայտությունն առաջացել է այդտեղից:

 

Advertisements

Ստուգում

Մեդիաստուգում

Փետրվարի 1, 2013

«Մխիթար Սեբաստացի»  կրթահամալիր

Մայրենի լեզու, 6-րդ դասարան

 սովորողի անուն, ազգանունը

 

1.Կազմի՛ր բառեր` տրված արմատները դնելով բառի սկզբում և վերջում:

Էկրան,  էջ, երգ,  եղբայր, երանգ, օր, օգուտ, օծել, օգնել, որդի, որակ, ուղի:

 2.Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը` գրելով օ կամ ո, ապա բացատրի՛ր այդ բառերի իմաստները:

-րդան, ոսկեզ-ծել, -րսորդ, -րթ, հայ-րդի, ոսկե-ղ, -ձագալար, նրբա-ճ, ամենա-րակյալ:

3.Սխալ գրված բառերը ջնջի՛ր:

Լուսնկա- լուսընկա, ինքնստինքյան-ինքնըստինքյան, ակնդետ- ակընդետ, չընկնել-չնկնել, գույնզգույն-գույնըզգույն:

4. Ինչպե՞ս է արտասանվում ո տառը նշված բառերում:

չարորակ, որակյալ, արջաորս, անորոշ, անորակ:

5.Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտիր բաղադրյալ բառերով:

Ամենից երկար, մեր ժամանակների, բարձր որակ ունեցող, խիտ սաղարթներ ունեցող,  նուրբ ճաշակով, ասֆալտով պատված, սարսափ ազդող, եղբոր նման:

 

6. Բաղադրյալ բառերը փոխարինիր բառակապակցություններով:

Երկգլխանի, ձկնիկ, լավագույն, ցածրորակ, դեղնավուն, երկոտանի, անապատական, շինանյութ:

 

7.Սխալ  կամ ոչ տեղին գործածված  բառերը  գտի՛ր  և  փոխարինի՛ր  հարմար հոմանիշով:

Նրան աշխատանքից փրկեցին, որովհետև  անպատասխանատու էր ու  ցրված:  Մատիտներիդ մեջ կապույտի բոլոր գույները կան: Ծանոթիս այդպես էլ  չգտա  թանձր բազմության մեջ:  Ընկերները երկու օր առաջ էին մաքառել  ու հաշտվելու փորձեր էին անում:  Բերրի խոստումներ  տվեց ու գնաց:

8.Պատմի՛ր քո ընկերներից մեկի մասին, առանց նրան անվանելու: