Դիցաբանություն

5-րդ դասարան

1. Առարկայի ուսուցման նպատակն ու խնդիրները

• պատմական ժառանգության, սերունդների փորձի, նրանց  ստեղծած մշակույթի  ծանոթացոմ և փոխանցման պարտավորություն
• սեփական ժողովրդի ակունքների, պատմության, ձեռքբերումների իմացում
• հին հայերի ստեղծած հոգևոր մշակութային արժեքների ծանոթացում
• պատմության մեջ սերունդների կապի գիտակցում

2.  Ուսումնական միջավայր

• Համացանցին միացված համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, նոթբուք-նեթբքուք, անլար ինտերնետ, Դիցաբանական բառարան
• համացանցում ուսուցման միջավայրը (տես` «Ուսումնական գրականություն» ենթաբաժինը)
• ուսուցչին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր
• Համացանցին միացված համակարգիչ, անլար ինտերնետ, նոթբուք, ինտերակտիվ  գրատախտակ, ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ
• սովորողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր
• ուսումնական նյութեր (բառարան, էլեկտրոնային ռեսուրս և այլն)
• Նոթբուք-նեթբուք,  էլեկտրոնային ռեսուրս` ուսումնական նյութեր
3. Ժամաքանակ ` շաբաթական 1 ժամ

4. Ուսումնական գրականություն

Ս. Հարությունյան, «Հայ հին վիպաշխարհը», «Սասնա ծռեր» էպոսը
Լրացուցիչ գրականություն
Կուն, «Հին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները», Դիցաբանական բառարան

Օգտակար հղումներ

Դպրոցական մեծ հանրագիտարան
http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1119
Ս.Հարությունյան, «Հայ հին վիպաշխարհը» http://www.armenianhouse.org/harutyunyan/armenian-myths-legends.html
Հայոց դիցարանի կառուցվածքը
http://armsoul.com/index.php?topic=423.0
Հայկական դիցաբանություն
http://movsisyannune.wordpress.com/2012/08/07/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D…
Օլիմպոսի աստվածներ
http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%95%D5%AC%D5%AB%D5%B4%D5%BA%D5%B8%D5%BD%…

5. Բովանդակություն

Հայկական դիցարանի մասին պատմող տեղեկություններ
Հայկական դիցարան և Հայոց տոմար
Հայկական դիցարան և հեթանոսական տոներ
Հայկական դիցարան և մեհենական արժեքներ (արձաններ, քանդակներ, տաճարներ, բագիններ և այլն)
Հայկական դիցարան և «Սասնա ծռեր» էպոս
Հայկական և հունական դիցարաններ
Հայկական և հունական դիցարանների նմանությունները
Հայկական և հունական դիցարարանների տարբերությունները
Հայկական դիցարանի գերագույն եռյակ
Հունական դիցարանի գերագույն եռյակ

Աստվածներ
Հին հայերի գերագույն աստվածը` Արամազդ
Ընդհանրություններ Զևսի հետ
Անահիտը որպես մայր աստվածուհի
Ընդհանրություններ Արտեմիսի հետ
Վիշապաքաղ Վահագն
Ընդհանրություններ Հերակլեսի հետ
Աստղիկ դիցուհի
Ընդհանրություններ Աֆրոդիտեի հետ
Նանե աստվածուհի
Ընդհանրություններ Աթենասի հետ
Տիրը
Ընդհանրություններ Ապոլլոնի (նաև Հերմեսի),
Սպանդարամետ
Ընդհանրություններ Հադեսի հետ

6.Ստուգում և գնահատում
Գնահատումը` բանավոր պատասխաններ, գրավոր աշխատանքներ,  ուսումնական ներկայացումներ, ուսումնական նյութերի ստեղծում
Ստուգումը` ստուգարքային

7.Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը. դրանց հիմնական բովանդակությունը, կազմակերպումը
Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը` անհատական, խմբային
• անհատական
Սովորողն ունենում է տնային գրավոր աշխատանքների էլեկտրոնային փաթեթը` ժամանակային գրաֆիկով
• խմբային
Սովորողն ունենում է առաջադրանքներ, որոնք նախատեսված են խմբային աշխատանքի համար
Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերի կազմակերպումը
• սովորողները հանձնարարությունները ստանում են էլեկտրոնային անհատական հասցեներին
• դասավանդողը տնային աշխատանքը տեղադրում է իր բլոգում` հղումը ուղարկելով սովորողին

8.   Ուսումնական ճամփորդությունները
Ուսումնական ճամփորդություններ, դրանց նկատմամբ վերաբերմունքի գրառում, կայքի հետ աշխատանք
Ուսումնասիրման փուլն ուսուցիչը հսկում է, գրավոր վերաբերմունքը ստուգում, խորհուրդներ տալիս առցանց։ Լավագույն աշխատանքները տեղադրվում են կայքում: